لیست اخبار و رویدادها

اظهارات رضا نوروز زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رضا نوروز زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ارتباط با صادرات صنعت پتروشیمی اظهار داشت: یکی از منابع خوب صادراتی محصولات پتروشیمی است و در این مورد روند افزایشی را شاهد هستیم. نوروز زاده افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها تامین کننده خوراک را به عهده دارد که تا کنون به وظیفه خود عمل کرده و بازار ور زمینه تامین مواد اولیه مشکل ندارد. مشکل موجود بازار ناشی از مدیریت تقاضا و توزیع است که ما برای تنظیم بازار در کنار وزارت صنایع قرار گرفتیم و اعلام کردیم که شرکت ملی صنایع پتروشیمی کنترل عرضه کف بازار را با ارائه فهرست اعداد و ارقام عرضه  سال گذشته می تواند به دست گیرد.